Najvýznamnejšie realizácie

 

Počas predchádzajúcej činnosti boli zrealizované nasledovné najvýznamnejšie práce:

ROZŠÍRENIE SOU DUBŇANY -zrealizované

PRÍSTAVBA GYMNÁZIA V NÁMESTOVE -zrealizované 

HOTEL***BAJKALSKÁ UL. BRATISLAVA- BAZÉN S FITNESS CENTROM (spoluautorstvo) -zrealizované

REKONŠTRUKCIA ČELA AULY UK BRATISLAVA -zrealizované

PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO PAVILÓNU OBCHOD. AKADÉMIE HLOHOVEC (spoluautorstvo) -zrealizované

18.TR ZŠ SLÁDKOVIČOVO -zrealizované   FOTO

NADSTAVBA A PRÍSTAVBA "NOVEJ BUDOVY" VÚPC a.s. BRATISLAVA -zrealizované

80 BYTOVÝCH JEDNOTIEK V JASLOVSKÝCH BOHUNICIACH -zrealizované    FOTO    FOTO

SWEDWOOD SLOVAKIA spol.s.r.o. MALACKY- DREVOSPRAC. ZÁVOD- spolupráca pri komplet. spracov. PD pre Zmenu stavby pred dokončením -zrealizované    FOTO   FOTO    FOTO

BYTY "PRI ZÁMKU".Mladoboleslavká ul. PEZINOK -zrealizované    FOTO    FOTO   FOTO   FOTO

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV ZA PANSKOU ZÁHRADOU -zrealizované   

LIGHTPARK Račianska ul.,BRATISLAVA (spoluautorstvo) -zrealizované  FOTO