O nás 

Architektonický ateliér v zastúpení Ing.arch. Pavlom Slovákom – autorizovaným architektom SKA má za sebou dlhoročnú prax v oblasti projektovania občianskych, bytových a priemyselných stavieb.

Predmetom prác sú najmä občianske stavby, ale i stavby bytové, priemyselné ako i oblasť interiéru. Priebežne sa pracuje na všetkých stupňoch projektovej dokumentácie (PD)- od architektonických štúdií, návrhov interiérov, designu drobnej architektúry cez dokumentácie pre územné rozhodnutia, projektové dokumentácie pre stavebné povolenia- po projektové dokumentácie pre realizáciu, vrátane autorského dozoru projektanta, podľa okolností aj výkon inžinierskej činnosti až po kolaudačné rozhodnutia.

 

V prípade akýchkoľvek dotazov násneváhajte kontaktovať.